Oceń przychodnię

Naszym podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Szczególny nacisk kładziemy na profilaktykę i propagowanie zdrowego stylu życia, dostępność oraz komfort naszych Pacjentów.

 
Zobacz więcej
 
RSS

W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym przez NFZ, od 1 stycznia 2013 roku świadczenia stacjonarnej i wyjazdowej opieki nocnej oraz świątecznej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej świadczyć będą:

1)  NZOZ Centrum Medycznwe IKAR w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 32 tel: 52 330 96 10

     ( przychodnia ta pełni również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną)

2)  NZOZ CZdrowie dla Ciebie  w Bydgoszczy przy ul. Ogrody 21 tel: 52 361 13 34

3)  SP WZOZ MSWiA  w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 4-6  tel: 52 582 62 32

4)  NZOZ MEDIC w Bydgoszczy przy ul. Łochowskiego 7a tel: 52 334 25 66 lub 52 343 32 11

 

Każdy Pacjent ma prawo wyboru placówki w której ma zostać udzielona pomoc medyczna.

Zobacz więcej