Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dorosłych

Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczona jest w ramach wieloletniej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Porada lekarska udzielana jest przez lekarza rodzinnego wraz z podstawowymi czynnościami lekarskimi i pielęgniarskimi niezbędnymi do podstawienia diagnozy w celu podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia

 • Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem
 • Badanie lekarskie pacjenta
 • Zlecenie badań diagnostycznych zgodnie z wytycznymi NFZ
 • Zlecenie konsultacji specjalistycznych
 • Diagnoza
 • Ustalenie leczenia
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia
 • Zalecenia medyczne
 • Wystawienie zwolnienia lekarskiego (ZLA)
 • Wystawienie recept na leki